Vej og parkeringplads

Vejmarkering, parkering og symboler

Øg trafiksikkerheden i dit område med synlige vejstriber, trafikmarkeringer og symboler – såsom 'Legende børn' og 'Cyklister'. JK Striber udfører alt indenfor trafikmarkering og afstribning af trafikerede areler i både offentlige og private områder.

Slidtage af vejstriber øger risikoen for ulykker på de danske veje. Vi udfører derfor også genmarkering af nedslidte striber og vejmarkeringer.

Hvem må parkere hvor? Udover opstribning af parkeringsbåse, retningspile og hajtænder, kan du få dit firmalogo eller et nummer tydeligt markeret på særligt reserverede p-pladser. Også parkering for handikappede kan tydeliggøres med arealmarkering, så hensynet ikke forsvinder, hvis skiltet med handikapparkering er falmet eller forsvundet bag vildtvoksende grene.

JK Striber udfører afstribning med Thermoplast, maling og rollgrib. Vi bruger godkendte produkter fra Geveko Markings.